Miejska Biblioteka Publiczna

w Dąbrowie Górniczej


TRUDNE PYTANIA I ODPOWIEDZI (FAQ)


Ile czasu od chwili powiadomienia oczekuje rezerwowana pozycja w bibliotece ?
Czytelnik po otrzymaniu powiadomienia (email) będzie miał 2 dni na wypożyczenie zarezerwowanej pozycji. Jeżeli w tym terminie nie zgłosi się do biblioteki, rezerwacja ulegnie automatycznie skasowaniu.
Na osobę, która nie otrzyma automatycznego powiadomienia zarezerwowana pozycja będzie oczekiwała również przez 2 dni. Jeżeli pozycja nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie, rezerwacja na nią ulegnie automatycznie skasowaniu.
Placówki biblioteczne nie będą telefonicznie informowały o rezerwacjach - czytelnicy, którzy nie dokonali aktywacji email będą zobowiązani dowiadywać się (osobiście lub telefonicznie) czy zamówiona pozycja jest do odbioru.

Ile czasu oczekuje zamawiana pozycja w bibliotece ?
Czytelnik po zamówieniu pozycji będzie miał 1 dzień na wypożyczenie zamówionej pozycji. Jeżeli w tym terminie nie zgłosi się do biblioteki, zamówienie ulegnie automatycznie skasowaniu.
Nie odbieranie zamówionych pozycji w terminie skutkuje czasową blokadą możliwości zamawiania.

Mam kartę biblioteczną ale nie otrzymałem PIN-u. Jak można go uzyskać ?
Na karcie bibliotecznej znajdują się dwie liczby. Pierwsza sześciocyfrowa jest numerem karty, druga dziewięciocyfrowa właśnie PIN-em. Przykładowo na karcie mamy nadrukowane: NR 000011 --- 222233334. Numer karty to 11, PIN - 222233334. W przypadku logowania na stronie internetowej nie jest konieczne wpisywanie zer poprzedzających właściwy numer karty.

Kiedy następuje zablokowanie karty bibliotecznej ?
Blokada programowa (dla konta wydłużonego) zostaje nałożona automatycznie w przypadku przetrzymania jednej pozycji powyżej 30 dni, lub w przypadku przetrzymania powyżej 7 pozycji. Blokada WEB (można wypożyczać książki, filmy czasopisma, nie można korzystać z darmowego dostępu do internetu) zostaje nałozona w przypadku wykrycia działania niezgodnego z regulaminem np. instalację programów komputerowych.

Zgubiłem kartę co muszę zrobić ?
Należy bezzwłocznie skontaktować się (osobiście lub telefonicznie) z najbliższą placówką biblioteczną. Zablokowanie zgubionej karty zapobiegnie wypożyczeniu przez inną osobę (znalazcę!) na Państwa konto książek, płyt DVD itp. Otrzymanie nowej karty wiąże się z poniesieniem opłaty określonej w regulaminie.

Ile można maksymalnie zrobić rezerwacji ?
Maksymalnie na koncie mogą być 3 rezerwacje.

Ile można maksymalnie zrobić zamówień ?
Maksymalnie na koncie mogą być 3 zamówienia.

W jakim przypadku nie można przedłużyć terminu zwrotu książki ?
Przedłużenie terminu zwrotu książki (prolongata) jest możliwa jeżeli nie został już przekroczony termin zwrotu i jeżeli na daną pozycję nie ma rezerwacji.

Czy można oddać książki bez karty bibliotecznej ?
Tak. W przypadku zwracania pozycji karta nie jest niezbędna.

Czy aby korzystać z komputera z dostępem do internetu znajdującym się w bibliotece trzeba posiadać kartę biblioteczną ?
Dostęp do bezpłatnego internetu jest uwarunkowany posiadaniem karty bibliotecznej (bez nałożonych blokad!)