TRUDNE PYTANIA I ODPOWIEDZI (FAQ)

 • Ile czasu od chwili powiadomienia oczekuje rezerwowana pozycja w bibliotece ?
  Czytelnik po otrzymaniu powiadomienia (email) będzie miał 2 dni na wypożyczenie zarezerwowanej pozycji. Jeżeli w tym terminie nie zgłosi się do biblioteki, rezerwacja ulegnie automatycznie skasowaniu.
  Na osobę, która nie otrzyma automatycznego powiadomienia zarezerwowana pozycja będzie oczekiwała również przez 2 dni. Jeśli pozycja nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie, rezerwacja na nią ulegnie automatycznie skasowaniu.
  Placówki biblioteczne nie będą telefonicznie informowały o rezerwacjach - czytelnicy, którzy nie dokonali aktywacji email będą zobowiązani dowiadywać się (osobiście lub telefonicznie) czy zamówiona pozycja jest do odbioru.

 • Ile czasu oczekuje zamawiana pozycja w bibliotece ?
  Czytelnik po zamówieniu pozycji będzie miał 1 dzień na wypożyczenie zamówionej pozycji. Jeżeli w tym terminie nie zgłosi się do biblioteki, zamówienie ulegnie automatycznie skasowaniu.
  Nie odbieranie zamówionych pozycji w terminie skutkuje czasową blokadą możliwości zamawiania.

 • Mam kartę biblioteczną ale nie otrzymałem PIN-u. Jak można go uzyskać ?
  Na karcie bibliotecznej znajdują się dwie liczby. Pierwsza, sześciocyfrowa, jest numerem karty. Druga, dziewięciocyfrowa, to właśnie PIN. Przykładowo: na karcie mamy nadrukowane: NR 000011 --- 222233334. Numer karty to 11, PIN - 222233334. W przypadku logowania na stronie internetowej nie jest konieczne wpisywanie zer poprzedzających właściwy numer karty.

 • Kiedy następuje zablokowanie karty bibliotecznej ?
  Blokada programowa (dla konta wydłużonego) zostaje nałożona automatycznie w przypadku przetrzymania jednej pozycji powyżej 30 dni, lub w przypadku przetrzymania powyżej 7 pozycji. Blokada WEB (można wypożyczać książki, czasopisma, nie można korzystać z darmowego dostępu do internetu) zostaje nałożona w przypadku wykrycia działania niezgodnego z regulaminem np. instalację programów komputerowych.

 • Zgubiłem kartę. Co muszę zrobić ?
  Należy bezzwłocznie skontaktować się (osobiście lub telefonicznie) z Biblioteką. Zablokowanie zgubionej karty zapobiegnie wypożyczeniu przez inną osobę (znalazcę!) na Państwa konto książek. Otrzymanie nowej karty wiąże się z poniesieniem opłaty określonej w regulaminie.

 • Ile można maksymalnie zrobić rezerwacji ?
  Maksymalnie na koncie mogą być 3 rezerwacje.

 • Ile można maksymalnie zrobić zamówień ?
  Maksymalnie na koncie mogą być 3 zamówienia.

 • W jakim przypadku nie można przedłużyć terminu zwrotu książki ?
  Przedłużenie terminu zwrotu książki (prolongata) jest możliwa jeżeli nie został już przekroczony termin zwrotu i jeżeli na daną pozycję nie ma rezerwacji.

 • Czy można oddać książki bez karty bibliotecznej ?
  Tak. W przypadku zwracania pozycji karta nie jest niezbędna.

 • Czy aby korzystać z komputera z dostępem do internetu znajdującego się w bibliotece trzeba posiadać kartę biblioteczną ?
  Dostęp do bezpłatnego internetu jest uwarunkowany posiadaniem karty bibliotecznej (bez nałożonych blokad!)